Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Kontakty

Kontakty

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo námestie 1A
P.O.BOX 137
810 00 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: koba@koba.sk
www.koba.sk

Sekretariát

tel.: 00421/2/592 77 328, 329
fax: 00421/2/529 61 959

Kontakty pre médiá

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Informácie o adrese a telefónnych číslach na Komerčnú banku, a. s., pobočka zahraničnej banky.

Infolinka

v SR: 0800 118 100
zo zahraničia: +421 259 277 505

Zákaznícka linka pre platobné karty

Nepretržitá zákaznícka služba pre klientov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky pre prípad krádeže, poškodenia alebo straty platobnej karty
v SR: 0800 171 007
zo zahraničia: +420 955 512 230

Profibanka - helpdesk

(počas pracovných dní od 7:00 hod. do 17:00 hod.)
v SR: 0800 118 100
z ČR: +420 955 524 505
zo zahraničia: +421 259 277 505

Swift: KOMB SK BA
Reuters: KBBA
Clearingový kód: číselný – 8100, abecedný – KOMBSA

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia