0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Kurzový lístok

Kurzový lístok

Posielanie kurzového lístku e-mailom

Kurzová kalkulačka Archívny kurzový lístok SKK

Kurzový lístok z  15.1.2021, 8:00
mena devízy
Kód nákup predaj stred Vývoj
AUD 1,59849 1,52661 1,56255 Pokles
BGN 1,99497 1,91673 1,95585 Pokles
CAD 1,57179 1,50111 1,53645 Pokles
CHF 1,10562 1,05168 1,07865 Pokles
CZK 26,68907 25,64244 26,16575 Růst
DKK 7,58742 7,28988 7,43865 Pokles
GBP 0,90827 0,86743 0,88785 Pokles
HUF 367,54436 351,01744 359,28090 Pokles
JPY 128,95606 123,15744 126,05675 Pokles
NOK 10,53639 10,06261 10,29950 Pokles
PLN 4,64836 4,43934 4,54385 Růst
RON 4,98533 4,76117 4,87325 Růst
RUB 93,39645 84,50155 88,94900 Pokles
SEK 10,34534 9,88016 10,11275 Pokles
TRY 9,28519 8,65721 8,97120 Pokles
USD 1,24197 1,18613 1,21405 Pokles
Kurzový lístok na stiahnutie

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Kurzová kalkulačka

Rozdiel medzi kurzom KB a ECB

Percentuálny rozdiel medzi výmenným kurzom KB pre zúčtovanie kartových transakcií v ČR a referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB)

Užitočné odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia