Komerční banka

 0800 118 100


Špeciálne ponuky

SEPA inkaso

Cash flow pod väčšou kontrolou!

Využívajte SEPA inkaso a zvýšte efektivitu riadenia peňažných tokov Vašej firmy.
U nás podporujeme platobné schémy B2B aj CORE.

Viac informácií ›

Úver na investície

Úver na investície

Pomôžte vašej firme rásť

Nečakajte a realizujte svoje investičné akcie smerujúce k rozvoju podnikateľskej činnosti už teraz.

Viac informácií ›

Kontokorentný úver

Kontokorentný úver

Úver pre krátkodobé pohľadávky a zásoby

Možnosť pružne reagovať na krátkodobé výkyvy v peňažných tokoch firmy a podľa aktuálnych potrieb čerpať alebo splácať.

Viac informácií ›

Bankové záruky

Bankové záruky

Podnikajte s väčšou istotou.

Využite bankovú záruku a ošetrite tak riziká, ktoré súvisia s vašimi obchodnými aktivitami doma či v zahraničí!

Viac informácií ›

Forfaiting

Forfaiting

Postúpenie pohľadávok klienta na banku

Prenesenie rizík spojených so zaplatením postupovanej pohľadávky na banku, flexibilná forma financovania.

Viac informácií ›

KB Leasing

KB Leasing

Finančný prenájom korporátnym klientom

Fixné a variabilné financovanie, splátkové kalendáre je možné flexibilne štruktúrovať.

Viac informácií ›

KB Fleet lease

KB Fleet lease

Financovanie a prevádzka vozového parku

Kúpa nového vozidla alebo vozového parku bez okamžitej jednorazovej investície, prenesenie starostí na leasingovú spoločnosť.

Viac informácií ›

Profibanka

Profibanka

Špičkový produkt priameho bankovníctva

Máte záujem o službu priameho bankovníctva, ktorá spája výhody internetového bankovníctva s výkonnosťou lokálnych aplikácií?

Viac informácií ›

Kurzový lístok

Štát Mena nákup predaj stred
CHF CHF 1,103 1,060 1,082
CZK CZK 27,519 26,705 27,112
GBP GBP 0,746 0,720 0,733
HUF HUF 322,097 310,707 316,402
JPY JPY 138,542 133,642 136,092
NOK NOK 9,640 9,299 9,470
PLN PLN 4,307 4,155 4,231
USD USD 1,156 1,115 1,135

Platí od 27.8.2015, 15:10

Podrobný kurzový lístok

Aktuálna ponuka

  • SEPA inkaso

    SEPA inkaso

    Nový produkt Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky pre platiteľa i príjemcu platieb, ktorý umožňuje jednoduché, rýchle a efektívne spracovanie platieb v rámci krajín SEPA priestoru.

  • Korporátne financovanie

    Korporátne financovanie

    Globálna úverová linka – produkt, ktorý Vám umožní na základe jedinej zmluvy čerpať viaceré typy úverov.

Euro kalkulačka


Hľadanie

Hlavná navigácia