Komerční banka

 0800 118 100


Špeciálne ponuky

SEPA inkaso

Cash flow pod väčšou kontrolou!

Využívajte SEPA inkaso a zvýšte efektivitu riadenia peňažných tokov Vašej firmy.
U nás podporujeme platobné schémy B2B aj CORE.

Viac informácií ›

Úver na investície

Úver na investície

Pomôžte vašej firme rásť

Nečakajte a realizujte svoje investičné akcie smerujúce k rozvoju podnikateľskej činnosti už teraz.

Viac informácií ›

Kontokorentný úver

Kontokorentný úver

Úver pre krátkodobé pohľadávky a zásoby

Možnosť pružne reagovať na krátkodobé výkyvy v peňažných tokoch firmy a podľa aktuálnych potrieb čerpať alebo splácať.

Viac informácií ›

Bankové záruky

Bankové záruky

Podnikajte s väčšou istotou.

Využite bankovú záruku a ošetrite tak riziká, ktoré súvisia s vašimi obchodnými aktivitami doma či v zahraničí!

Viac informácií ›

Forfaiting

Forfaiting

Postúpenie pohľadávok klienta na banku

Prenesenie rizík spojených so zaplatením postupovanej pohľadávky na banku, flexibilná forma financovania.

Viac informácií ›

KB Leasing

KB Leasing

Finančný prenájom korporátnym klientom

Fixné a variabilné financovanie, splátkové kalendáre je možné flexibilne štruktúrovať.

Viac informácií ›

KB Fleet lease

KB Fleet lease

Financovanie a prevádzka vozového parku

Kúpa nového vozidla alebo vozového parku bez okamžitej jednorazovej investície, prenesenie starostí na leasingovú spoločnosť.

Viac informácií ›

Profibanka

Profibanka

Špičkový produkt priameho bankovníctva

Máte záujem o službu priameho bankovníctva, ktorá spája výhody internetového bankovníctva s výkonnosťou lokálnych aplikácií?

Viac informácií ›

Kurzový lístok

Štát Mena nákup predaj stred
CHF CHF 1,113 1,069 1,091
CZK CZK 27,532 26,719 27,126
GBP GBP 0,748 0,721 0,734
HUF HUF 317,658 306,424 312,041
JPY JPY 137,280 132,426 134,853
NOK NOK 9,403 9,071 9,237
PLN PLN 4,310 4,157 4,233
USD USD 1,145 1,104 1,124

Platí od 8.10.2015, 15:10

Podrobný kurzový lístok

Aktuálna ponuka

  • SEPA inkaso

    SEPA inkaso

    Nový produkt Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky pre platiteľa i príjemcu platieb, ktorý umožňuje jednoduché, rýchle a efektívne spracovanie platieb v rámci krajín SEPA priestoru.

  • Korporátne financovanie

    Korporátne financovanie

    Globálna úverová linka – produkt, ktorý Vám umožní na základe jedinej zmluvy čerpať viaceré typy úverov.

Euro kalkulačka


Hľadanie

Hlavná navigácia